Schema arte fine '800 e '900 - Classi 3A (Gramsci), 3B (Gramsci) e 3C (Matteotti) - Prof. S. Martina.pdf
#3 Attività di Arte e Immagine - Classi 3A (Gramsci), 3B (Gramsci) e 3C (Matteotti) - Prof. S. Martina.bmp
#2 Attività di Arte e Immagine - Classi 3A (Gramsci), 3B (Gramsci) - Prof. S. Martina.pdf
#1 Attività di Arte e Immagine - Classi 3A (Gramsci), 3B (Gramsci) e 3C (Matteotti) - Prof. S. Martina.pdf
Libri lettura consigliati classe terza.pdf