Classi

Classi Primaria. Plesso Martiri

1A

1B

1C

2A

2B

2C

3A

3B

3C

4A4C

5A

5B

5C

Classi Primaria. Plesso Morante

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

Classi Secondaria. Plesso Gramsci

1A

1B

1C

2A

2B

2C

3A

3B

3C


Classi Secondaria. Plesso Matteotti

1C

1D

2C

2D

3C

3D